انسان و قانون جذب

  مهارت
  قانون جذب جهان - بهارباور

  در این مقاله قصد داریم به درباره انسان و قانون جذب جهان مطالبی ارائه دهیم با ما همراه باشید.(بهارباور)

   

  “تفکرات ما،  احساسات ما، رویاهای ما، ایده های ما در جهان هستی جسمانی هستند، اگر ما آرزویی داریم، آن یک محرک فیزیکی به جهت تحقیق است که ما آن را به سمت جهان هستی می فرستیم”

  به طور کلی احساسات یعنی انرژی درحال حرکت افکار (خودآگاه و ناخودآگاه)، دیدگاه، تصورات و احساسات ما همگی به شکل فرکانس های واقعی انرژی فیزیکی ارتعاش میکنند که قابل اندازه گیری می باشند. اگر احساسات ما مثبت باشد، پس ما تجربه های مثبت بیشتری را جذب می کنیم. پایم اصلی قانون جذب این است که همه ما قدرت این را داریم که واقعیت های زندگی خودمان را خودمان تعیین کنیم. در نتیجه این قانون را به کار می گیرم، می توانیم آن کسی که بشویم که میخواهیم و آن چیز را که دوست داریم جذب کنیم.

  قانون جذب در جهان و در همه وقت چه آن را بشناسیم و چه آن را نشناسیم کار میکند. به خودتان و اطرفتان نگاه کنید با دقت نگاه کنید. ببینید شما در حال جذب چه چیز به دنیای خودتان هستی، بنابر این اگر شما خواسته های متعادل از آنچه اکنون در اطراف شما است را میخواهید باید انرژی ذهنی خودتان را با آنچه می خواهید جذب کنید تنظیم کنید، به کار گیری این قانون به معنای آرزو کردن و تصور کردن و احساس کردن آن چیزی است که شما میخواهید آن را به زندگی تان جذب کنید به طوریکه گویا هم اکنون آن را دریافت کرده اید.

   

  تابش (امواج) افرادی که شما را احاطه کرده اند بر زندگی شما تاثیر می گذارد، فرکانس ارتعاشات تابش می کند. هر چیزی تابش می کند. هر چیزی تابش مخصوص خودش را دارد آدمها هم تابش خاص خودشان را دارند. ما تابش می کنیم و تابش ما بر زندگی افرادی که ما با زندگی می کنند تاثیر می گذارد. در مورد افرادی که وارد زندگی تان میشود محتاط باشید چراکه آنها بر زندگی شما تاثیر می گذارند.

  بیشتر با چه نوع افرادی سر و کار دارین؟  آیا این افراد همان گونه که شما دوست دارید زندگی کنید زندگی می کنند؟ شما باید این پرسش ها را از خودتان پرسید.

  هر آدمی با فرکانس معینی ارتعاش میکند. هرچند فرکانس شما به فرکانس دوست تان نزدیک تر باشد، آنگاه درک بهتری از همدیگر خواهید داشت. فرکانس ارتعاشات در نتیجه افکار و احساسات افراد به وجود می آید.

  اگر وقتی کنار فرد مشخصی هستید، احساس خوبی ندارید، این بدان معنا است که احساسات و افکار این شخص با افکار و احساسات شما هارمونی ندارد. اگر در رابطه با کسی احساس خوبی ندارید بهتر است آن رابطه را ترک کنید. اگر دوستانی دارید که نحوه زندگی کردنشان را نمی پسندید بهتر است آنها را به ندرت ملاقات کنید.

  با افرادی همنشین کنید که از مصاحبت با آنها، احساس خوبی به شما دست میدهد افرادی را ملاقات کنید که آنگونه زندگی می کنند که شما دوست دارید، اگر دوست دارید در آینده فردی ثروتمند باشید، افراد ثروتمند را ملاقات کنید بدانید که قطعا در معرض تابش حاصل از فرکانس ارتعاشات آن ها قرار میگیرد.

  دیدگاهتان را بنویسید

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.