حرف های درونی شما در مورد چیست؟

  reyhane
  حرف های منتقد درونی-بهارباور

  توجه کنید که اغلب اوقات منقد درونی شما فعال است. هرگاه این منتقد درونی شروع به حرف کرد، به آن توجه کنید و آن را شناسایی کنید. بدین صورت شما این عادت تخریب کننده را شناسایی می کنید و کم کم می توانید آن را کنترل کنید.

  اگر شما فردی هستید که در مورد خودتان حرف های منفی می زنید پس توجه کنید که چگونه این حرف ها در مورد شما اتفاق می افتد، و بهتر است از خودتان این سوال را بکنید:

  آیا من همین حرف های منفی را که به خودم می گویم به صمیمی ترین دوستم هم می گویم؟

  آیا من همین حرف های منفی را که به خودم می گویم به معشوقه ی خودم هم می گویم؟

  آیا می توان با این طرز گفتار شرایطی را که در آن هستم را تغییر بدهم؟

  آیا من گام های مثبتی در جهت داشتن احساس بهتر برمی دارم؟

  نتایج ادامه این روند (زدن حرف های منفی به خود) چیست؟

  به این که هر لحظه در ذهن شما حرف می زند توجه کنید، اگر این منتقد درونی صدایش بلند و غیرقابل کنترل است، پس زمانش شده که آن را ساکت کنید. منفی حرف زدن در مورد خود بر عزت نفس شما، دیدگاه شما در مورد زندگی، سطح انرژی تان، روابطتان و حتی سلامتی شما اثر می گذارد.

  حرف های منتقد درونی-بهارباور

  ترک عادت

  با خودتان متعهد شوید که این منفی حرف زدن در مورد خودتان را متوقف کنید، دقیقاً مثل هر عادت مخرب دیگر. شما می توانید این کار را انجام بدهید. البته حتماً این کار به قدرت، توجه و تمرکز زیادی نیاز دارد. آن لحظه از این کار آگاه بشوید. همان لحظه این روند را دچار اختلال کرده اید. آگاهی و شناسایی این رفتار کلید ترک عادت های بد است.

  تأثیر حرف های مثبت در مورد خود 

  اعتماد به نفس شما را تقویت می کند.

  حال شما را بهبود می بخشد.

  استرس شما را کاهش می دهد.

  سلامتی قلب شما را افزایش می دهد.

  ذهن شما مثل یک زمین است اگر شما دانه های مثبت و قدرتمندی در آن بکارید، آنگاه محصولات خوبی را به دست خواهید آورد. این انتخاب شماست، شما چه می خواهید: گل یا علف هرزه؟ کلمات شما قدرت دارند، آنها را آگاهانه به کار ببرید.

  دیدگاهتان را بنویسید

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.