کارما چیست و چگونه زندگیتان را متحول می کند؟

  reyhane
  قانون کارما-سایت انگیزشی بهارباور

  معنی کارما (karma) در فرهنگ هندو به مفهوم عملکرد فرد در زندگی است.

  در قانون جذب نیز بر مفهوم کارما بسیار تاکید شده است. کارما یک قانون انکار ناپذیر در هستی است. کارما در لغت از یک واژه سانسکریت به معنای بازگشت برگرفته شده است. کارما ارتباط بین اعمال شما و سرنوشت شما را توضیح می دهد.
  کارما یا همان قانون کارما را به زبان ساده می توان گفت «قانون علت و معلول» است. یعنی کسانی که به قانون کارما اعتقاد دارند باورشان این هست که در این دنیا نتایج اعمال خود را خواهند دید.

  در این مقاله به ارائه ی تعدادی از مهم ترین این قوانین می پردازیم.

  قانون رشد

  یک جمله معروف است که می‌گوید هرجایی که بروی متعلق به آنجایی! بنابراین اگر ما بخواهیم مردم و جهان پیرامون خود را تغییر دهیم اول باید خودمان را تغییر دهیم. زمانی که ما در قلب وروح خود تغییری ایجاد می کنیم ، انگاه دنیای اطراف ما هم تغییر می کند.

  قانون تغییر و کارما

  تاریخ تکرار می شود تا ما از آن درس های بسیاری فرا بگیریم و بتوانیم مسیر خود را تغییر دهیم.

  قانون تعالی

  قانون تعالی معتقد است در صورتی که می خواهید روحتان تعالی یابد، خودتان باید تغییر کنید. نه آدم های اطرافتان و نه اشیای اطرافتان نیازی به تغییر ندارند، از خودتان شروع کنید. درون آدم ها می تواند روح خود را برای تعالی بارور کند. زمانی که قلبمان را تغییر می دهیم دنیای مان را تغییر می دهیم.

   قانون بخشندگی

  قانون بخشندگی می‌گوید در زندگی‌تان از هر دست بدهید از همان دست می‌گیرید. اگر احتکار کنید و خسیس باشید، اگر دست‌های‌تان را بسته و درهای‌تان را قفل نگه‌دارید، هرگز نمی‌توانید قفل درهایی را که می‌خواهید، باز کنید. اگر یک دنیای رها، و زیبا می‌خواهید، خودتان باید آن را بسازید.

  قانون خلقت و کارما

  قانون خلقت می‌گوید زندگی خودبخود اتفاق نمی‌افتد، بلکه مستلزم مشارکت و همکاری شما است. چیزهایی که ما را احاطه کرده‌اند سرنخ‌هایی از حالت درونی ما می‌دهند. پس انچه را که می خواهی در زندگی داشته باشی ابتدا در درون خودت ایجاد کن .

  قانون تعالی

  قانون تعالی می‌گوید اگر می‌خواهید روح‌تان تعالی یابد، خودتان باید تغییر کنید، نه آدم‌ها و اشیای اطراف‌تان. چیزی که روح ما را برای تعالی بارور می‌کند درون ما است، نه بیرون ما. وقتی قلب‌مان را تغییر دهیم، دنیای‌مان را تغییر می‌دهیم.

  دیدگاهتان را بنویسید