رابرت کیوساکی

    بیشتر مردم هرگز ثروتمند نمیشن، به این دلیل ساده که اونا هرگز آموزش ندیدن تا از موفقیت هایی که دقیقا جلوی چشمشون هست استفاده کنند.